Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

7.6 Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Goleniów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 roku na terenie gminy Goleniów. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 29 (19K) osób zależnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku poprodukcyjnym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych, w tym 19 kobiet z Gminy Goleniów, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz zwiększenie wiedzy 25 (20K) opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad podopiecznymi, w okresie 01.01.2017 - 31.12.2018.

Wsparcie świadczone w projekcie jest bezpłatne dla uczestników.
W Projekcie może uczestniczyć 29 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku poprodukcyjnym - niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego w Gminie Goleniów oraz ich 25 opiekunów faktycznych (20K, 5 M).

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby niesamodzielne, którzy zgłosili chęć uczestnictwa projekcie, spełniające następujące kryteria:

Kryteria obligatoryjne:

  1. Zamieszkanie na terenie Gminy Goleniów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym: osoby niesamodzielne i/lub niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.
  3. Osoby w wieku poprodukcyjnym (> 60 roku życia dla kobiet, > 65 roku życia dla mężczyzn wg. definicji GUS).
  4. Dostarczenie kompletu dokumentów osoby zainteresowanej skorzystaniem ze wsparcia w ramach projektu.
  5. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym regulaminie – dla min. 50% uczestników projektu tj. 15 osób.

Kryteria premiujące

  1. Korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z zastrzeżeniem, że w przypadku objęcia wsparciem osób korzystających z PO PŻ, projekt nie powiela działań które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) - premia 10 pkt.
  2. Kobiety - premia: 10 pkt.
  3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi – premia: 20 pkt
  4. Osoby z rodzin lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji – premia: 5 pkt.
  5. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym regulaminie – premia: 5 punktów.

Przy spełnieniu powyższych kryteriów decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie kryteriów opisanych szczegółowo powyżej.  W przypadku takiej samej liczby punktów w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego, jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, o których mowa w niniejszym regulaminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator serwisu 16-06-2021 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2021 14:52